Wersja dokumentu

Historia dokumentu

Numer wersji

Data wersji

Opis zmian

Autor

1.0

1.12.2011

Przygotowanie dokumentu

W. Struk

1.2.4

01.12.2015

Poprawienie układu

H. Rybiński

1.2.4

01.12.2015

Aktualizacja związana z rozwojem systemu

M. Lewandowska-Tranda M. Miller-Jankowska

1.2.5

15.04.2016

Aktualizacja związana z rozwojem systemu

M. Lewandowska-Tranda M. Miller-Jankowska

1.2.5

06.05.2016

Weryfikacja, uzupełnienia i poprawienie układu

W. Struk

2.0.x

15.09.2018

Weryfikacja, uzupełnienia i poprawienie układu

H. Rybinski

2.1.3

25.01.2019

Weryfikacja, uzupełnienia i poprawienie układu

H. Rybinski

2.1.4

09.09.2019

Weryfikacja, uzupełnienia i poprawienie układu

H. Rybinski

2.1.5

20.05.2020

Weryfikacja, uzupełnienia i poprawienie układu

I. Socik, M. Sadowska-Hinc, M. Gajewska

 

System Ω-ΨR podlega dynamicznemu rozwojowi.

Dlatego też niniejsze opracowanie zostało przygotowane w sposób ogólny i przedstawia informacje zgodne z wersjami 1.0 - 1.2.5. Oznacza to, że niektóre ekrany mogą pochodzić z poprzedniej wersji, jednakże treść obrazu oddaje w sposób wystarczający funkcjonalność i sposób korzystania z systemu.

Zespół dokłada szczególnych starań, aby informacje istotne dla użytkowników systemu były w tym opracowaniu zamieszczone.

Ewentualne niedoskonałości prosimy zgłaszać do administratora systemu.