Moduł Repozytorium

Moduł Repozytorium służy do gromadzenia i prezentowania informacji na temat dorobku publikacyjnego naukowców i wybranych efektów działalności naukowej.

 

Składa się z on trzech zakładek:

  • Publikacje

  • Rozprawy

  • Dane badawcze