Funkcje Główne

W module Funkcje Główne dostępne są formularze do wprowadzania danych do Bazy Wiedzy.

Można tu wprowadzać zarówno rekordy zawierające opisy bibliograficzne różnych typów publikacji, jak również dodatkowe informacje związane z aktywnością zawodową pracowników lub działalnością naukową instytucji.

Moduł Funkcje Główne składa się z następujących zakładek:

 1. Publikacje

  • książki

  • artykuły i rozdziały w tym materiały konferencyjne

  • materiały niepublikowane (oprócz prac dyplomowych i doktorskich, dla których jest dostępna osobna zakładka)

  • dane badawcze

  • multimedia

 2. Prace dyplomowe

  • prace inżynierskie i licencjackie

  • prace magisterskie

  • prace studiów podyplomowych

  • rozprawy doktorskie

 3. Projekty

 4. Patenty, produkty, wdrożenia

  • patenty

  • produkty

  • wdrożenia oraz efekty praktyczne (patentów, produktów)

 5. Dzieła architektoniczne lub wzornicze oraz dzieła artystyczne

 6. Aktywność zawodowa

 7. Osiągnięcia zawodowe (kariera)

 8. Czasopisma wydawane przez jednostkę

 9. Konferencje organizowane przez jednostkę

 10. Komentarze i zgłoszone uwagi