Moduł Zasoby multimedialne

Z działalnością jednostki naukowo-dydaktycznej jest związana jej obecność w mediach. W celu katalogowania i ewaluacji tej obecności w bazie Omega-PSIR został utworzony moduł obsługujący multimedia.

Panel można znaleźć w zakładce Panel Redaktora > Zasoby multimedialne.

W ramach modułu zostały przygotowany komponenty:

  • Multimedia - materiał lub wydarzenie medialne, związane z jednostką naukowo-dydaktyczną,

  • Katalogi - kontener na multimedia, zazwyczaj oznaczający kanał, stronę lub kategorię w zależności od zasad panujących w różnych portalach,

  • Akwizycja - umożliwia masowy import filmów (jako multimediów) i kanałów (jako katalogów) do bazy Omega-PSIR z portalu YouTube, a także monitorowanie nowości w subskrybowanych katalogach.