Panel redaktora

Panel redaktora – zaplecze Bazy Wiedzy dostępne po zalogowaniu – dzieli się na dwie podstawowe części:

Funkcje Główne – wykorzystywane są do wprowadzania podstawowych danych.

Funkcje Pomocnicze – to indeksy i listy słownikowe dla określonej kategorii obiektów, wykorzystywane w formularzach do wprowadzania danych dostępnych w Funkcjach Głównych.

Funkcje główne i funkcje pomocnicze są dostępne dla redaktorów zgodnie z ich uprawnieniami.

Poszczególne zakładki dostępne w funkcjach głównych i funkcjach pomocniczych są omówione w kolejnych rozdziałach.

Interfejs systemu jest dostępny w języku polskim i angielskim.

W panelu redaktora niektóre pola w formularzach służą wpisywaniu danych w dwóch wariantach językowych:

  • zawartość pola, np. Stanowisko w j. polskim będzie wyświetlana w publicznym interfejsie w j. polskim

  • zawartość pola, np. Stanowisko w j. angielskim będzie wyświetlana w publicznym interfejsie w j. angielskim.