Wersja - historia dokumentu

Numer wersji

Data wersji

Opis zmian

Autor

1.0

1.12.2011

Przygotowanie dokumentu „Podręcznik edytora”

W. Struk

1.2.1

01.02.2014

Przygotowanie dokumentu „Instrukcja wprowadzania danych”

M. Lewandowska-Tranda

M. Miller-Jankowska

1.2.4

01.12.2015

Poprawienie układu

H. Rybiński

1.2.4

01.12.2015

Kompilacja dokumentów pierwotnych w podręczniku redaktora. Aktualizacja związana z rozwojem systemu

M. Lewandowska-Tranda

M. Miller-Jankowska

1.2.5

15.04.2016

Aktualizacja związana z rozwojem systemu

M. Lewandowska-Tranda

M. Miller-Jankowska

1.2.5

06.05.2016

Weryfikacja, uzupełnienia i poprawienie układu

W. Struk

2.1.3

20.02.2019

Weryfikacja, poprawienie układu, uzupełnienia w zakresie wersji 2.1.3

H. Rybinski

2.1.4

20.09.2019

Weryfikacja, poprawienie układu, uzupełnienia w zakresie wersji 2.1.4

H. Rybinski

2.1.5

20.05.2020

Weryfikacja, poprawienie układu, uzupełnienia

I. Socik, M. Sadowska-Hinc, M. Gajewska

 

Uwagi od Autorów

System Ω-ΨR podlega dynamicznemu rozwojowi.

Dlatego też niniejsze opracowanie zostało przygotowane w sposób ogólny i przedstawia informacje zgodne z wersjami 1.0-2.1.5. Oznacza to, że niektóre ekrany mogą pochodzić z poprzedniej wersji, jednakże treść obrazu oddaje w sposób wystarczający funkcjonalność i sposób korzystania z systemu.

Zespół dokłada szczególnych starań, aby informacje istotne dla użytkowników systemu były w tym opracowaniu zamieszczone.

Ewentualne niedoskonałości prosimy zgłaszać do administratora systemu.