Logowanie do bazy

Wejście do bazy w celu edycji danych wymaga logowania (w prawym rogu Login).

 

Po kliknięciu Login pojawia się ekran systemu autoryzacji użytkownika [w zależności od stosowanego systemu uwierzytelniania może mieć inny wygląd]:

 Po wprowadzeniu prawidłowego identyfikatora i hasła nastąpi przekierowanie do Panelu redaktora

 

W aplikacji dostępne są dodatkowe informacje o działaniu systemu. Po zakończeniu pracy zawsze należy zakończyć sesję, poprzez kliknięcie w awatar sylwetki, a następnie Logout.

Przy dłuższej przerwie w pracy system może wylogować automatycznie redaktora.