Oprócz prostego wyszukiwania w Bazie Wiedzy można generować zestawienia. Istnieją dwie metody generowania raportów dla wyników wyszukiwania obiektów określonego typu (publikacji, pracowników, itp.):

 • predefiniowane raporty

 • tabele przestawne (ang. pivots).

Pierwszym etapem tworzenia raportu jest wyszukiwanie:

 • w panelu redaktora na formularzach wyszukiwania poszczególnych typów obiektów

 • w widoku zewnętrznym z poziomu, np. profili naukowców.

Wyszukiwanie w panelu redaktora:

 1. Wyszukaj określone obiekty i zweryfikuj, czy wynik jest adekwatny do treści potrzebnego raportu

 2. Zaznacz:

  1. wszystkie wyniki, lub

    

  2. wybierz tylko określone rekordy

    

 3. Wybierz rodzaj raportu z dostępnej listy

   

 4. Kliknij Pobierz n w formacie

   

Rodzaje raportów: