Opis ogólny Bazy Wiedzy

Baza Wiedzy gromadzi dane dotyczące różnych aspektów działalności naukowo badawczej pracowników danej instytucji, tj:

 • dokumenty tekstowe

  • publikacje (artykuły, książki, skrypty)

  • prace dyplomowe (w tym rozprawy doktorskie)

  • raporty

  • tłumaczenia

 • dzieła architektoniczne, wzornicze, artystyczne, utwory literackie, itp.

 • dane badawcze

 • projekty

 • patenty, produkty, wdrożenia

 • aktywność zawodową

 • osiągnięcia zawodowe

 • opisy laboratoriów

 • opisy aparatury badawczej

 • konkursy ogłaszane przez instytucje finansujące granty.

Dane te są w systemie wykorzystywane do budowania profili:

 • jednostek organizacyjnych

 • naukowców

Baza Wiedzy umożliwia również generowanie raportów dla autora (m.in. raport dorobku, statystyki, współpraca, aktywność, osiągnięcia, cytowania) i jednostki organizacyjnej (m.in sprawozdanie z działalności, analizę bibliometryczną, współpracę pracowników, współpracę wewnętrzną jednostek organizacyjnych i współpracę zewnętrzną podmiotów).