Moduł Open Access

Moduł Open Access służy do gromadzenia informacji w zakresie wybranych efektów działalności naukowej, które są dostępne publicznie.

Składa się z on czterech zakładek:

  • Publikacje

  • Rozprawy

  • Dane badawcze

  • Patenty

Zakładki: Publikacje, Rozprawy, Dane badawcze zostały omówione w poprzednim rozdziale https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/376242395