Deponowanie plików

Osoby, które mają zdefiniowany profil w Bazie Wiedzy mogą samodzielnie deponować plik publikacji i danych badawczych, których są autorem.

Kolejne kroki deponowania plików obejmują:

  1. Zalogowanie się na swój profil - okno do logowania w prawym górnym rogu (na zasadach określonych przez właściciela BW)

  2. Wybranie własnego profilu (menu w górnym pasku w zależności interface: Naukowcy lub Jednostki i ludzie → Osoby ) - należy wprowadzić własne nazwisko/imię - system podpowiada dane spośród posiadanych w indeksie

  3. Kliknięcie w zakładkę Publikacje lub wyszukanie w zakładce Repozytorium publikację(e), do których będzie deponowany plik - przy opisie publikacji autorstwa zalogowanej osoby pojawia się po prawej stronie zielony znak ”+”

  4. Klikniecie w znak “+“ otwiera okno do deponowania pliku i wskazania:

  • zasad jego dostępności

  • licencji, na której jest udostępniany.

Deponowanie plików oraz oznaczanie zasad dostępu i rodzaju licencji udzielanej przez autora jest w następnym kroku weryfikowane i zatwierdzane przez redaktora. Dopiero po tej weryfikacji plik jest dostępny.

Poniższe nagranie prezentuje kolejne kroki deponowania pliku i wyboru licencji