Jak wypełnić formularz rejestracji

 

Klucz licencyjny do środowiska sandbox można uzyskać przez wypełnienie formularza:

https://info.orcid.org/register-a-client-application-sandbox-member-api/

 

wypełnienie pól:

jeśli formularz wypełniany pierwszy raz: NO

adres mailowy osoby kontaktowej (na ten adres zostanie przysłany klucz)

pola nieobowiązkowe

nazwa organizacji

tutaj należy wybrać BASIC

pełna nazwa organizacji/instytucji, wyświetlana dla użytkowników ORCID

krótki opis organizacji/instytucji, wyświetlany dla użytkowników ORCID

URL środowiska, dla którego wypełniany jest formularz

dla środowiska testowego będzie to URL strony głównej środowiska testowego

URL zwrotny, czyli na jaką stronę ORCID ma odesłać po pozytywnej autoryzacji konta

powinien to być URL strony głównej środowiska, dla którego wypełniany jest formularz (dla środowiska testowego - URL środowiska testowego)

jeśli środowisko ma dwa adresy (np. z www i bez) - należy podać oba