Funkcje pomocnicze - indeksy i słowniki

W module Funkcje pomocnicze redaktor ma możliwość:

 • wprowadzania nowych rekordów i ich modyfikacji w następujących zakładkach:

  • Autorzy i pracownicy

  • Instytucje

  • Konferencje (wydarzenia)

 • tylko modyfikacji danych w zakładce:

  • Afiliacje

 • tylko przeglądania danych w zakładkach (wszelkie propozycje zmian należy zgłaszać administratorowi aplikacji):

  • Konferencje – tytuły

  • Czasopisma i serie

  • Dane słownikowe (np. języki. kraje, organizacje, obszary, dziedziny)

  • Dyscypliny nauki

  • Typy projektów

  • Typy aktywności

  • Laboratoria

  • Aparatura badawcza (infrastruktura)

  • MeSH

  • Zespoły badawcze

 • importowania metadanych z różnych źródeł oraz w różnych formatach w zakładce:

  • Import