Szablony

Szablony stanowią definicje ekranów systemu. Są one dostępne dla administratora systemu, jednak zaleca się aby zmieniane były jedynie w wyjątkowych przypadkach i tylko przez osoby z odpowiednim doświadczeniem.