Funkcje oceny dorobku naukowego

Podstawą oceny dorobku naukowego są reguły punktowania. Reguły punktowania są definiowane w języku drools i są przechowywane w bazie reguł punktowania. Zdefiniowane reguły mogą być wykorzystywane do tworzenia algorytmów oceny eksperta. Dlatego w systemie  przewidziano funkcjonalność bazy reguł punktowania oraz bazy algorytmów oceny eksperta.