Oświadczenie naukowca Nr 3

Dorobek naukowca objęty parametryzacja wymaga złożenia oświadczenia (Oświadczenie Nr. 3). Oświadczenie takie można automatycznie wygenerować z bazy wiedzy po zalogowaniu.

Kolejne kroki przygotowania oświadczenia obejmują:

  1. Zalogowanie się na swój profil - okno do logowania w prawym górnym rogu (na zasadach określonych przez właściciela BW)

  2. Wybranie własnego profilu (menu w górnym pasku w zależności interface: Naukowcy lub Jednostki i ludzie → Osoby ) - należy wprowadzić własne nazwisko/imię - system podpowiada dane spośród posiadanych w indeksie

  3. Wybierz opcję Raport dorobku, a następnie wybierz raport Oświadczenie w sprawie dorobku

Poniższe nagranie prezentuje kolejne kroki edytowania oświadczenia.